Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Giới thiệu sáchChính trị - Xã hộiĐảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Thông tin tài liệu

Tác giả: Giàng Seo Phử - Chủ biên
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2013
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 671tr., 24cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Các dân tộc thiểu số ở nước ta tuy dân số ít nhưng phân bố trên nhiều địa bàn rộng lớn. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ xưa đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn có những đóng góp vô cùng to lớn về sức người, sức của.

Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược, cơ bản, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi đất nước mới giành được độc lập, đang còn nhiều khó khăn Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, chăm lo cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc. Qua các thời kỳ, chính sách dân tộc ngày càng được cụ thể hóa, phát triển và từng bước hoàn thiện thêm. Tinh thần và nội dung cơ bản, nhất quán và xuyên suốt của chính sách là bảo đảm cho tất cả các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ.

Để giúp các bạn đọc quan tâm và tìm hiểu về việc học tập, nghiên cứu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc” do đồng chí Giàng Seo Phử biên soạn nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phối hợp với Ủy ban Dân tộc phát hành năm 2013.

Cuốn sách tập hợp các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Nội dung sách gồm hai phần: Phần thứ nhất: Các văn kiện của Đảng về vấn đề dân tộc – Từ thời kì thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nam 1930 đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Bên cạnh đó, quyển sách còn tập hợp toàn văn các bài nói chuyện, bài phát biểu, thư từ… của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước. Ngoài ra, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cách mạng trong tác phẩm “Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc” có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn to lớn là một tài sản vô giá của toàn Đảng toàn dân tộc ta.

Các bạn thân mến! Việc thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ luôn được sự chú trọng từ các cấp. Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề của dân tộc thiểu số đối với Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh là có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình hoạch định và chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến lược quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vùng đồng bào các dân tộc miền núi, vùng cao, biên giới.

Tác phẩm là một trong những cơ sở cơ bản để định ra những nguyên tắc, chuẩn mực của Đảng cách mạng và định ra đường lối đúng đắn trong xây dựng nền tảng xã hội, xã hội cách mạng.

Chúng ta những con người của thời đại hôm nay hãy luôn ra sức phấn đấu và từng bước phát triển hướng đến mục tiêu mọi người đều bình đẳng, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Hãy tìm đọc quyển sách để có thể học tập và nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng một cách nhanh chóng các bạn nhé.

Phòng đọc: KAVL17.8605
Phòng mượn: MBVL17.3434

Trường Nhất

 
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 17/GP-TTĐT, cấp ngày 10/01/2012 do Cục quản lý PTTH & TTĐT cấp.