Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Giới thiệu sáchChính trị - Xã hộiHồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh

Thông tin tài liệu

Tác giả:
Nhà xuất bản: Nxb Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2010
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 394tr.: Chân dung, 24cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Lời của Bác như một sự khẳng định về vai trò, vị trí và ý nghĩa của các văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Tình cảm Bác Hồ với văn nghệ sĩ cũng như tình cảm chân thành, sâu sắc của giới văn nghệ sĩ đối với Bác Hồ được lưu lại qua những tác phẩm, bài  nói, bài viết của Bác về văn học nghệ thuật, hồi ký của các văn nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam và thế giới; những sáng tác văn học, nghệ thuật chọn lọc viết về Người. Tất cả những nội dung đó được Nhà xuất bản Hội nhà văn tổng hợp, biên soạn thành bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”. Bộ sách bao gồm 2 tập:

- Tập 1: Tập hợp 57 tác phẩm, bài viết và bài nói chuyện của Bác về văn học nghệ thuật, hồi ký của các văn nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam và thế giới; những sáng tác văn học, nghệ thuật chọn lọc viết về Người, tiêu biểu như: Được gặp Bác Hồ trong những ngày độc lập đầu tiên – Tố Hữu (Trích hồi ký, Báo Văn nghệ, số 36 ngày 2-9-2000); Bác Hồ với văn nghệ sĩ miền Nam – Bảo Định Giang (Trích hồi ký “Cuộc sống tinh thần – nhớ lại”, Báo Văn nghệ, số 20 ngày 15-5-1993); Hồ Chủ tịch nói chuyện về cách viết – Nguyễn Huy Tưởng (Trích “Bác Hồ với văn nghệ sĩ” – Lữ Huy Nguyên, Nxb. Văn học, 1995); …

- Tập 2: Tập hợp 58 tác phẩm, bài viết và bài nói chuyện, hồi ký, tiêu biểu như: Bác và thơ Bác trong lòng đồng bào miền Nam – Hoài Thanh (Báo Văn nghệ, số 638-639 ngày 24-1-1976); Bác Hồ với truyện Kiều của Nguyễn Du – Nguyễn Lộc – Nguyễn Mạnh Bính (Báo Văn nghệ, số 863 ngày 17-5-1980); Đóa sen hồng – Kim Liên kể (Báo Văn nghệ, số 1580-1581 ngày 28-4-1990); …

Bộ sách là sự thể hiện sinh động, chân thực tình cảm cao đẹp và đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân với nước, và đặc biệt là đối với các văn nghệ sĩ cách mạng – những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng; đồng thời là vũ khí sắc bén và hiệu quả, nhằm đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về nhân cách, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người.

Hy vọng bộ sách sẽ cung cấp những tư liệu quý báu giúp cho bạn đọc hiểu sâu sắc hơn tình cảm của Bác Hồ với văn nghệ sĩ, cũng như tình cảm chân thành, sâu sắc của giới văn nghệ sĩ đối với Bác Hồ. Từ đó ra sức lao động, sáng tạo để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Sách hiện sẵn sàng phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.
- Phòng mượn: MBVL12.1218 - 1222
- Phòng đọc: KAVL10.5870; KAVL12.7065

Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!

Phát Huy
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.