Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Giới thiệu sáchVăn hóa - Lịch sửCách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam

Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam

Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam

Thông tin tài liệu

Tác giả: Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2011
Môn loại: Văn hóa - Lịch sử
Format: 371tr., 21cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Chúng ta đang sống trong những ngày Tháng Tám. Những ngày lịch sử vẻ vang này là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tinh thần bất diệt của những ngày vẻ vang đó luôn luôn cổ vũ, động viên chúng ta vượt lên mọi khó khăn thách thức để tiến lên phía trước. Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội, giành chính quyền về tay nhân dân. Với khí thế tiến công như sấm rung, chớp giật, cả dân tộc từ Bắc đến Nam, triệu người như một, nhất tề vùng lên đưa cuộc Tổng khởi nghĩa đến thắng lợi hoàn toàn, viết nên một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, trong đó sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vai trò quyết định nhất. Sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng được thông qua hệ thống tổ chức các cấp không ngừng được xây dựng, củng cố. Để đi đến thành công của cuộc cách mạng này, hàng ngàn cán bộ, đảng viên bị bắt, bị sát hại.

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), Thư viện tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc quyển sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam” của GS, TS. Trịnh Nhu và TS. Trần Trọng Thơ, do nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2011. Sách gồm sáu chương:

Chương 1: “Thay đổi chiến lược”
Chương 2: Khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước
Chương 3: Đấu tranh chính trị chuyển lên kết hợp với đấu tranh vũ trang
Chương 4: Kháng Nhật, cứu nước
Chương 5: Toàn quốc đồng bào đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta”
Chương 6: Cách mạng Tháng Tám – giá trị lý luận, tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm

Cuốn sách đã cho chúng ta, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam biết được Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn trong việc đoán định đúng tình hình và nắm chắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác để giành thắng lợi quyết định cuối cùng trog cuộc cách mạng. Bên cạnh việc nhấn mạnh những thành công tơ lớn của cuộc cách mạng, nhóm tác giả cũng đã phản ánh và luận giải rõ những hạn chế về quan điểm tiến hành cách mạng, về công tác xây dựng Đảng ở một số cấp độ Đảng; chỉ rõ những khuyết điểm trong đấu tranh chống khủng bố và lãnh đạo khởi nghĩa ở một số địa phương… Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Sách hiện sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Phòng mượn: MDVV11.9824
Phòng đọc: KDVV12.8179

Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!

Phát Huy
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.