Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Tin tức
Những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh: "... Hậu học văn"
Những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh: "... Hậu học văn"
Cập nhật ngày 30/11/2021
 Nội dung
Giới thiệu sách chủ đề "Bác Hồ với Văn hóa - Văn nghệ"
Giới thiệu sách chủ đề "Bác Hồ với Văn hóa - Văn nghệ"
Cập nhật ngày 27/11/2021

Tên sách "Văn hóa văn nghệ ... Nam Việt Nam 1945 - 1975"

HỒ CHÍ MINH Người mở đường xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam
HỒ CHÍ MINH Người mở đường xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam
Cập nhật ngày 26/11/2021
Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng. Là người mở đường cho việc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam, chăm lo phát triển đạo đức, xây dựng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là hiện thân tiêu biểu nhất của sự kết hợp kế thừa truyền thống văn hóa của dân tộc với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp tính dân tộc với tính nhân loại trong văn hóa. Người đã đưa văn hóa dân tộc Việt Nam đến với văn hóa nhân loại và thời đại - điều này chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
(Trích nguồn từ Báo Nhân dân - nhandan.vn)
Giới thiệu sách chủ đề "Bác Hồ với Văn hóa - Văn nghệ"
Giới thiệu sách chủ đề "Bác Hồ với Văn hóa - Văn nghệ"
Cập nhật ngày 26/11/2021
Tên sách: "Tư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa"
|< <  ... 6 7 8 9 10 ...  > >| Trang / 167 trang.
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.