Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
Cỡ chữ
► Bạn đọcĐăng ký thẻ thư viện

Đăng ký làm thẻ thư viện trực tuyến

Upload:
 Security code

1. Thủ tục làm Thẻ Thư viện gồm có:

* Đối với cá nhân:

- Người đến làm Thẻ Thư viện phải có một trong các giấy tờ sau (có địa chỉ tại tỉnh Đồng Tháp) gồm: Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức cá nhân công tác; Giấy căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc thẻ bảo hiểm y tế.

- 1 ảnh cỡ 2 x 3 cm hoặc 3 x 4 cm.

- Phí làm Thẻ Thư viện; mức phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí:
(Căn cứ Quyết định số 69/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

    + Phí Thẻ mượn sách: 15.000 đ/1 thẻ/năm.

    + Phí Thẻ đọc sách: 10.000 đ/1 thẻ/năm.

    + Trẻ em dưới 16 tuổi miễn phí cấp thẻ.

* Đối với tập thể:

- Phải có Giấy giới thiệu hoặc Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị cần mượn sách.

- Đăng ký tên cán bộ được giao phụ trách làm thẻ của cơ quan, đơn vị đến mượn.

* Thời hạn cấp thẻ:

Chậm nhất 7 ngày, kể từ khi bạn đọc đến đăng ký làm thẻ, Thư viện phải có trách nhiệm cấp thẻ cho người đã đăng ký.

* Sử dụng Thẻ Thư viện:

- Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng trong một năm (kể từ ngày cấp thẻ); sau một năm, bạn đọc làm thủ tục đổi thẻ;

- Không được sử dụng Thẻ Thư viện của người khác; không được cho người khác mượn thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho Thư viện biết và làm thủ tục cấp lại. Thủ tục cấp lại Thẻ Thư viện được tiến hành như cấp thẻ mới.

Thư viện tỉnh Đồng Tháp

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.