Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
Cỡ chữ
► Giới thiệu sáchChính trị - Xã hộiNâng cao chất lượng công tác tham mưu của ủy ban kiểm tra trong tình hình hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của ủy ban kiểm tra trong tình hình hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của ủy ban kiểm tra trong tình hình hiện nay

Thông tin tài liệu

Tác giả: Cao Văn Thống
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2012
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 226tr., 21cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Tham mưu là một loại nhiệm vụ, hoạt động mang tính chuyên nghiệp, chuyên trách của một cá nhân, một bộ phận trong tổ chức, phục vụ cho lãnh đạo trong việc ban hành quyết định, tổ chức thực hiện quyết định. Bộ phận tham mưu được xây dựng đúng với chức năng giúp lãnh đạo ban hành các quyết định một cách chính xác, hợp lý, đạt hiệu quả cao cũng như tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định.​

Công tác tham mưu có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các cơ quan, tổ chức. Tham mưu là hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng độc đáo, sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc đặt ra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, hàng năm của cơ quan đơn vị đạt kết quả cao nhất.

Đối với bản thân luôn thực hiện tham mưu theo nhiệm vụ công việc được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết các công việc hàng ngày, định kỳ theo chương trình kế hoạch của đơn vị. Tuy nhiên, việc tham mưu của chủ yếu trong phạm vi công việc được phân công, chứ chưa có nhiều người nỗ lực nghiên cứu để tham mưu cho sự phát triển của đơn vị, nhằm tạo ra sự thay đổi hay cải cách có tính chiến lược và tạo đột phá trong công việc.

Nhằm nâng cao vai trò và thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, nhân buổi sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2022, Tôi xin giới thiệu quyển sách “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của ủy ban kiểm tra trong tình hình hiện nay”. Tác giả Cao Văn Thống, do nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2012, sách có khổ 16cm x 24 cm, độ dài 226 trang. Cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Vấn đề lý luận về tham mưu và công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Ủy ban kiểm tra.

Chương II: Thực trạng công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (từ 2001-2009).

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra trong tình hình hiện nay.

Sách viết về công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là tổng hợp các công việc, các hoạt động, biện pháp tiến hành theo một quy trình cụ thể của những người tham mưu, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy (ủy ban kiểm tra, các ban của cấp ủy, văn phòng cấp ủy…) trong việc tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, theo đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Để Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp có căn cứ, cơ sở, điều kiện vừa đổi mới, vừa thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, khắc phục việc thực hiện công tác tham mưu thời gian qua còn lúng túng, bất cập cả về phương pháp, quy trình, thủ tục, chất lượng, hạn chế, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Trung ương, cấp ủy, các cấp. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của ủy ban kiểm tra trong tình hình hiện nay do tác giả Cao Văn Thống, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Chủ biên). Cuốn sách là tài liệu thiết thực, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ kiểm tra, cán bộ nghiên cứu, tham mưu của các cơ quan đảng nói chung vận dụng thực hiện công tác tham mưu, giúp cấp ủy nói chung, tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng.

Sách được phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.