Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
Cỡ chữ
► Thông tin Thư viện
1. Giới thiệu sơ lược Thư viện
- Thư viện tỉnh Đồng Tháp là thư viện trung tâm của tỉnh được thành lập năm 1976, trụ sở đặt tại Thị xã Sa - đéc. Năm 1990 Thư viện Tỉnh dời về Thị xã Cao Lãnh (nay thành phố Cao Lãnh), số 23 đường Lý Thường Kiệt - Phường 1 - TP. Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp. Tổng diện tích 4.100m2, diện tích sử dụng 950m2. Tháng 9 năm 2014 Thư viện tỉnh Đồng Tháp dời về trụ sở mới tại số 05 đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP Cao Lãnh. Với tổng diện tích trên 10.000m2, diện tích sử dụng trên 6.000m2,  tổng kinh phí trên 40 tỷ.
2. Sơ đồ tổ chức
- Ban Giám đốc
- Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị
- Phòng Thông tin và Tư liệu
- Phòng Công tác người đọc
3. Chức năng - Nhiệm vụ
* Chức năng nhiệm vụ Thư viện tỉnh Đồng Tháp
- Thu thập, xử lý, tàng trữ và phổ biến các loại sách báo xuất bản trong nước và tài liệu xuất bản tại địa phương để đáp ứng nhu cầu đọc của mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn tỉnh.
- Bổ sung vốn tài liệu, bảo quản, thanh lọc vốn tài liệu theo qui chế của ngành Thư viện thông tin.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo trong nhân dân.
- Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học.
- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức khai thác các nguồn thông tin về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, các tài liệu về lịch sử cách mạng về văn hóa xã hội… phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện trong địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện.
- Thực hiện liên thông giữa các thư viện trong nước, hợp tác, trao đổi tài liệu với thư viện nước ngoài.
* Chức năng nhiệm vụ các phòng:
a. Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị:
Báo cáo hoạt động thư viện, công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, thi đua, khen thưởng, các dịch vụ thư viện; Thực hiện văn thư - lưu trữ, quản lý tài sản, bảo vệ cơ quan.
Nghiên cứu phát triển phần mềm UDCNTT; Quản lý, lưu giữ CSDL, tài liệu điện tử; Bảo trì các thiết bị và máy tính; Phụ trách websites và mạng thư viện; Hướng dẫn UDCNTT  tại đơn vị và cơ sở.
 b. Phòng Thông tin và Tư liệu:
 Sưu tập và tổ chức vốn tài liệu; xử lý vốn tài liệu theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ  thư viện; luân chuyển vốn tài liệu và hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở.
Biên soạn ấn phẩm chuyên đề, các loại thư mục, giới thiệu sách mới. Tổ chức các hoạt động thông tin - tuyên truyền tại tỉnh, cơ sở, khu vục ĐBSCL và toàn quốc.
 c. Phòng Công tác người đọc:
 Tổ chức sắp xếp và lưu trữ vốn tài liệu; Hướng dẫn tra cứu tài liệu; Tổ chức phục vụ và khai thác vốn tài liệu đáp ứng yêu cầu bạn đọc; Phục vụ Thư viện Thiếu nhi; phục vụ báo, tạp chí; số hóa tài liệu.
4. Nhân sự:
Tổng số cán bộ công chức viên chức thư viện 25 người. Trong đó:
- Thạc sĩ: 01
- Đại học: 17
- Cao đẳng: 02
- Trung cấp: 01
- Lao động phổ thông: 04
5. Hoạt động
Phục vụ Sách, luận văn. Luận án, báo, tạp chí tại chỗ cho bạn đọc
- Phục vụ cho mượn sách
- Phục vụ người cao tuổi đến tận nhà
- Phục vụ sách thiếu nhi
- Tra cứu thông tin qua mạng internet
- Luân chuyển tài liệu xuống cơ sở trong tỉnh
  
THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG THÁP
Giờ mở cửa phục vụ
Giờ mở cửa phục vụ
Cập nhật ngày 09/04/2020
Default news teaser image
Thư viện tỉnh Đồng Tháp chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển (29/9/1976 - 29/9/2016)
Cập nhật ngày 09/12/2016

Thư viện tỉnh Đồng Tháp chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển (29/9/1976 - 29/9/2016)

Default news teaser image
Tin thời sự Chương Trình: "Quyển sách tôi yêu" với chủ đề: "Tuổi trẻ lập nghiệp"
Cập nhật ngày 21/10/2015

Tin thời sự Chương Trình: "Quyển sách tôi yêu" với chủ đề: "Tuổi trẻ lập nghiệp" tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp

Default news teaser image
Tin thời sự: "Góp sách vào ngôi nhà chung"
Cập nhật ngày 21/10/2015

Tin thời sự: "Góp sách vào ngôi nhà chung"

|< <  1 2 3   > >| Trang / 3 trang.
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.