Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Kho tài liệu số
Cảm nhận về tác phẩm “Họ đã sống như thế”
Cảm nhận về tác phẩm “Họ đã sống như thế”
Cập nhật ngày 11/10/2015

BÀI ĐẠT GIẢI II CUỘC THI "ĐỌC SÁCH VIẾT CẢM NHẬN"
CHỦ ĐỀ: "HỌC TẬP THƯỜNG XUYÊN, HỌC TẬP SUỐT ĐỜI"

Cảm nhận về tác phẩm “Họ đã sống như thế”
(Họ tên: Dương Thùy Bích Ngân, tỉnh Đoàn Đồng Tháp)

 

Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
Cập nhật ngày 10/10/2015

BÀI ĐẠT GIẢI III CUỘC THI "ĐỌC SÁCH VIẾT CẢM NHẬN"
CHỦ ĐỀ: "HỌC TẬP THƯỜNG XUYÊN, HỌC TẬP SUỐT ĐỜI"

Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
(Họ tên: Trần Võ Phương Nhi, Lớp: 9A9, Trường: THCS Kim Hồng, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

 

Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
Cập nhật ngày 09/10/2015

BÀI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH CUỘC THI "ĐỌC SÁCH VIẾT CẢM NHẬN"
CHỦ ĐỀ: "HỌC TẬP THƯỜNG XUYÊN, HỌC TẬP SUỐT ĐỜI"

Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
(Họ tên: Trần Uyên Phương Giang, Lớp: 6A5, Trường: THCS Kim Hồng, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
Cập nhật ngày 09/10/2015

BÀI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH CUỘC THI "ĐỌC SÁCH VIẾT CẢM NHẬN"
CHỦ ĐỀ: "HỌC TẬP THƯỜNG XUYÊN, HỌC TẬP SUỐT ĐỜI"

Cảm nhận về tác phẩm “Tấm gương tự học của Bác Hồ”
(Họ tên: Nguyễn Ngọc Quyên, Lớp: 9A4, Trường: THCS Nguyễn Chí Thanh, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

|< <  ... 29 30 31   > >| Trang / 31 trang.
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.